Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku

ul. Witkiewicza 8
38-500 Sanok
tel./fax: (0-13) 46 42 445,
tel.: (0-13) 46 42 446

Godziny urzędowania
Pon. - Pt.: 7:00 - 15:00

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuje , że :
1.Administratorem Pana/i danych osobowych jest
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok tel. 13 46 42 445
2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sanoku jest
Paweł Rogoz, e-mail: iod@pzd.sanok.pl, ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań urzędu.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W sytuacji dobrowolności podania danych osoby bądą o tym fakcie informowane.
6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu zgodnie ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi konkretnych zada?.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i? dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku


Opublikował: Paweł Rogoz
Publikacja dnia: 25.04.2023, 22:08
Dokument oglądany razy: 596
Podpisał: Paweł Rogoz
Dokument z dnia: 24.04.2023